СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Лист МОЗ щодо щодо забезпечення лікарськими засобами хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

Національна Асамблея людей з інвалідністю України отримала листа — відповідь від Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення лікарськими засобами хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту. Публікуємо текст повністю

«Міністерство охорони здоров’я України розглянуло Ваш лист від 19.05.2020 N 175/3 щодо забезпечення лікарськими засобами хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту та повідомляє.

Кошти на централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для лікування окремих захворювань, у т.ч. для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, щороку передбачаються у складі видатків бюджетної програми Міністерства охорони здоров’я України за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

Державні закупівлі за бюджетною програмою за КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних пporpaм та комплексних заходів програмного характеру» проводяться МОЗ України відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

Згідно з пунктом 24 частини першої cтaтті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», міжнародні спеціалізовані організації надають МОЗ України послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг на підставі відповідних yroд та відповідно до своїх внутрішніх правил i процедур, а відтак, МОЗ України безпосередньо не проводить тендерних процедур.

Закупівля товарів, робіт i послуг здійснюється згідно з правилами i процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів для забезпечення лікування хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту та пов’язвних з цим послуг МОЗ України надає Представництво розвитку ООН (ПPOOH).

Постановою Кабінету Міністрів України на відповідний рік затверджується Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі yroд (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», до якого включені лікарські засоби «Адалімумаб»,  «Тоцилізумаб» та «Етанерцепт» для забезпечення дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту,

Відповідно до пункту 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 №298 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1172) (далі — Порядок),  МОЗ  України збирає заявки від структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, в тому числі на закупівлю лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту.

Департаментом  охорони  здоров’я  Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до заявок на  2019 рік  було  замовлено позиції: «Адалімумаб» (попередньо  наповнений одноразовий шприц, 40 мг/0,8 мл) у кількості 578 шпр., «Тоцилізумаб» (флакон 80 мг/4мл) — 134 фл.,  «Тоцилізумаб»  (флакон  200 мг/l0мл)  — 253 фл. «Етанерцепт»  розчин для ін’єкцій 50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах по 0,5 мл (25 мг)) — 256 шпр та «Етанерцепт» (розчин для ін’екцій 50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах по 1 мл (50 мг)) — 52 шпр. Проте, лікарський засіб «Адалімумаб» (флакон для одноразового використания, 40 мг/0,8 мл) не був замовлений.

У 2019 році Департаментом охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації були замовлені такі позиції: «Адалімумаб» (попередньо наповнений  одноразовий  шприц,  40 мг/0,8  мл)   у кількості  362 шпp. та «Тоцилізумаб»   (флакон   80   мг/4мл)   —   198 фл. Проте, лікарські засоби «Етанерцепт» (розчин для ін’екцій 50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах по 0,5 мл (25 мг), «Етанерцепт» (розчин дпя ін’екцій 50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах по 1 мл (50 мг)), «Тоцилізумаб» (флакон 200 мг/l0мл) та «Адалімумаб» (флакон для однорвового використання, 40 мг/0,8 мл) не були замовлені.

Департаментом охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрацїі  відповідно  до  заявок  на  2019  рік  було  замовлено позицїі: «Адалімумаб» (попередньо наповнений одноразовий шприц, 40 мг/0,8 мл) у кількості 170 шпр., «Адалімумаб» (флакон для одноразового використання, 40 мг/0,8 мл) — 8 фл, Тоцилізумаб (флакон 200 мг/10мл) — 53 фл. Проте, лікарські засоби «Етанерцепт» (розчин для ін’ещій 50 мг/мл у попередньо наповнених шприцах по 0,5 мл  (25  мг)),  «Етанерцепт»  (розчин для ін’екцій 50  мг/мл  у попередньо наповнених шприцах 1 мл (50 мг)) та Тоцилізумаб (флакон 80 мг/4 мл) не були замовлені.

Наказами МОЗ України 06.02.2020 №271 та від 27.02.2020 № 560, відповідно до пункту 18 вищезазначеного Порядку, здійснено розподіл лікарських засобів для дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2019 рік, згідно з заявками адміністративно-територіальних одиниць.

Подальший розподіл лікарських засобів до закладів охорони здоров’я належить до компетенції структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Закупівля решти лікарських засобів для хворих на резистентну форму ювенального ревматоїдного артриту триває, орієнтовна поставка лікарського засобу «Етанерцепт» очікується в липні. Після проведення закупівлі, відповідно до пункту 18 зазначеного Порядку, МОЗ України відповідними наказами здійснює розподіл, згідно з поданими заявками регіонів.

Слід зазначити, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» постійне та безперебійне лікування лікарськими засобами може бути забезпечено як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів, або інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги.

Крім того, згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами бюджетного процесу, питання організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я, які належать територіальним громадам, віднесено до повноважень відповідних рад. Місцеві ради мають право планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері хорони здоров’я.  Таким чином, питання закупівлі лікарських засобів для лікування хворих на резистентну форму ювенального ревматоїдного артриту, може вирішуватись також за рахунок коштів місцевого бюджету у закладах  охорони здоров’я за місцем реєстрації пацієнтів або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Заступник Міністра                Світлана Шаталова