СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Прийнято за основу проект Закону «Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності»

Законопроект розроблений для забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи реабілітації у сфері охорони здоров’я в Україні.

Проект є новим цілісним законодавчим актом, який визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації особи з обмеженнями життєдіяльності у сфері охорони здоров’я з метою досягнення та підтримання оптимального рівня функціонування у її середовищі. Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту вносяться зміни і доповнення до законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Законопроектом пропонується створення правового підґрунтя для побудови в Україні системи реабілітації, яка забезпечуватиме пацієнту отримання послуг з медичної реабілітації, що спрямовані на відновлення здоров’я хворого та недопущення інвалідності, починаючи з моменту виникнення проблеми зі здоров’ям до максимально можливого рівня відновлення функціонування, а не тільки після встановлення статусу інвалідності.

Загальними принципами реабілітації визначено пацієнтоцентричність, цілеспрямованість, своєчасність, послідовність, безперервність та її функціональна спрямованість, надання якої розпочинатиметься безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми.

Законопроектом пропонується регламентувати надання реабілітаційної допомоги з «реабілітації у сфері охорони здоров’я», визначивши засади її проведення на первинному, вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги, а також визначити порядок надання реабілітаційної допомоги в гострому, підгострому та довготривалому реабілітаційних періодах.

Проектом пропонується введення нового виду господарської діяльності «реабілітаційна практика», яка потребує окремого ліцензування, ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров’я та принципово відрізняється від господарської діяльності з «медичної практики», ліцензія з якої необхідна для укладання договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій між закладом охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Проект Закону зареєстровано за № 3668.

Джерело

Ліквідація Комітету доступності – нова ініціатива Мінрегіону

Національна Асамблея людей з інвалідністю стурбована ситуацією щодо пропозиції Мінрегіону про ліквідацію Комітету доступності, завдання якого є  формування  політики з питань доступності та відповідальність за впровадження реформи децентралізації.

Комітети доступності були створені за ініціативою громадських організацій людей з інвалідністю, як дорадчі органи при міністерствах і відомствах, місцевих органах влади. Нині Мінрегіон ініціює ліквідацію Комітету доступності та  скасування наказу  «Про затвердження Типового положення про комітети доступності  осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» від 08.09.2006 №300/339.

Комітет доступності – можливість для громадських об’єднань людей з інвалідністю відстоювати свої права та брати активну участь в процесі прийняття рішень з питань доступності; відстоювати відкрито зміни до ДБН, чинного законодавства; питань децентралізації та  реформ, які проваджуються  в галузі освіти,  охорони здоров’я, соціального захисту і дотичні до питань доступності;  проводити навчання фахівців з питань універсального дизайну,  проведення гендерних аудитів доступності; готувати методичні матеріали; здійснювати громадський моніторинг  та ін.

Комітет доступності є життєвим голосом багатьох осіб з інвалідністю, які відстоювали  питання доступності, що є важливою умовою  забезпечення їх повноцінної та рівноправної  участі  в житті суспільства, ефективної реалізації  їх прав та основних свобод.

Чи  ліквідують цей голос?

naiu