СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Для дітей з інвалідністю відкрили англомовний табір у столиці

Живе спілкування з носіями мови та однолітками, розваги, активності й навчання — у січні в Київському міському центрі реабілітації для дітей з інвалідністю розпочався табір з елементами англомовного середовища. З дітьми працюватимуть волонтери із Туреччини та ОАЕ, які тривалий час навчались новітнім методам психологічної та фізичної реабілітації у роботі з дітьми з інвалідністю.

— Небуденність цієї події полягає в тому, що протягом місяця 50 дітей зануряться у вивчення англійської мови за допомогою розважальних активностей, живого спілкування з носіями мови та спеціального інклюзивного середовища, яке допоможе вдосконалювати свої знання й уміння, — розповіли у Центрі реабілітації.

Табір організовують уже не вперше. Основною метою якого працівники Центру ставлять сприяти соціалізації дітей, рівності та толерантності, командній роботі, і звичайно, повне занурення в англомовне середовище.

Вечірній Київ

В Україні схвалено Концепцію розвитку соціально відповідального бізнесу до 2030 року

24 січня 2020 Уряд прийняв рішення про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року.

Відповідно до Концепції в Україні заохочуватимуть компанії під час своєї діяльності дотримуватися міжнародних стандартів та принципів відповідального ведення бізнесу.

Ведення соціально відповідального бізнесу сприятиме підвищенню стандартів життя українців, зокрема, забезпеченню гідних умов та оплати праці, підвищенню рівня медичного обслуговування, зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Крім того, реалізація Концепції дозволить компаніям, які впроваджуватимуть політику соціально відповідального ведення бізнесу, отримати конкурентні переваги на міжнародному ринку та можливості залучення додаткових інвестицій.

“Соціальна відповідальність — це невід’ємна складова бізнес-діяльності компанії. Вона суттєво впливає на формування іміджу національного бізнесу і країни в цілому. Реалізація концепції сприятиме покращенню соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та захисту прав людини відповідно до міжнародних норм і стандартів ведення бізнесу”, — зазначила заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко.

Мінекономіки України

Про основні зміни та нововведення в ДБН

Протягом 2019 на початку 2020 років набули чинності 13 ДБН у новій редакції, а також 10 змін до ДБН.

Зокрема:

З 1 січня 2020 року в Україні набули чинності ДБН В.2.2-41-2019 «Висотні будівлі. Основні положення», дія яких поширюється на проектування та будівництво висотних житлових будинків і громадських будівель з умовною висотою понад 73,5 м, в тому числі житлових будинків висотою до 100 м включно та громадських будівель висотою до 150 м включно.

У дію вступили такі зміни:

 • збільшено вимоги до несучої здатності, надійності та сейсмостійкості висотних будівель;
 • запроваджено клас енергоефективності будівель не нижче «В», що дасть змогу забезпечити економію енергоресурсів та, відповідно, зменшення вартості житлово-комунальних послуг;
 • підвищено вимоги щодо пожежної безпеки та надійності фасадних систем будівель.

З 1 січня 2019 року набрали чинності державні будівельні норми ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд». Ці норми встановлюють:

 • загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель і споруд та поширюються на вишукування, проектування, будівництво та ліквідацію будівель і споруд незалежно від їхнього призначення.

З 1 квітня 2019 року набрали чинності ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Ці норми засновано на європейських стандартах та сучасних підходах з питань забезпечення комфорту та безпеки життєвого простору для людей з інвалідністю. Сьогодні ці ДБН є основним та базовим документом з питань створення інклюзивного життєвого простору та містять:

 • комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності будівель і споруд;
 • детальні вимоги для людей з порушенням зору та слуху, яким до цього часу увага практично не приділялась.

З 1 червня 2019 року набрали чинності ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». Ці будівельні норми поширюються на проектування, будівництво та реконструкцію існуючих будинків і споруд та комплексів громадського призначення з умовною висотою до 73,5 м з підземними поверхами завглибшки не більше 25 м від рівня землі.

Зазначені зміни до ДБН передбачають:

 • при компактному розміщенні громадських будинків у комплексах і центрах обслуговування, а також розміщення їх в зблокованих, кооперованих та багатофункціональних будинках або в умовах реконструкції допускається скорочення нормованої площі ділянки на 25% (для дошкільних навчальних закладів та навчальних закладів, будинків-інтернатів — на 20%) без порушення нормативних вимог щодо допустимих показників озеленення та площі основних елементів функціонального призначення;
 • проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50м включно, що мають до 5 поверхів включно, а автоматизовані підземні автостоянки – до 9 поверхів включно.

З 1 вересня 2019 року вступили у дію нові державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів – ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени. Основні положення», які встановлюють вимоги до проектування та будівництва нових, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення існуючих ліній, окремих споруд та пристроїв метрополітену.

Відповідно до нових вимог ДБН:

 • передбачено обов’язкове влаштування туалетів для пасажирів у межах вестибюля станції, тобто на вході/виході зі станцій при їх новому будівництві або реконструкції;
 • передбачено доступність туалетів для пасажирів всіх груп населення і врахування потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • збільшена максимальна відстань до 3000 м між станціями метро, що дозволить раціонально проектувати нові станції метро, враховуючи місцерозташування інших транспортних потоків, зокрема транспортно-пересадкових вузлів.

З 1 листопада 2019 року набрали чинності ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». Їхня дія поширюється на проектування та будівництво однозальних та багатозальних будівель і споруд закладів культури та дозвілля, окремо розташованих та вбудованих у багатофункціональні центри: кінотеатрів цілорічної та сезонної дії; театрів; клубних закладів.

Відповідно до нових будівельних норм:

 • будівлі закладів культури та дозвілля за рівнем комфорту поділено на три групи комфортності: 1 – високий, 2 – середній, 3 – стандартний;
 • відповідно до груп комфортності визначаються вимоги до складу і параметрів приміщень, переліку отриманих послуг, оснащення технологічним обладнанням.

З 1 грудня 2019 року вступили в дію ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», які поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з умовною висотою до 100 м включно: багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з особами з інвалідністю та гуртожитки.

Відповідно до нових вимог ДБН:

 • допускається розташування в житлових будинках вбудованих і вбудовано-прибудованих підприємств харчування (закладів ресторанного господарства) з кількістю місць не більше 250 за умови відокремлені від житлової частини будинків протипожежними перегородками. Ці підприємства харчування повинні мати територію, відокремлену від території будинку, мати окремі (як гостьові так і технологічні) входи ззовні;
 • житлові будинки та вбудовані в них приміщення громадського призначення проектуються класом енергоефективності не нижче «С». Також допускається проектувати будинки за вищим класом енергоефективності –  «В» та «А».

Довідково

ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні акти, які затверджує Мінрегіон для встановлення обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві. Такими об’єктами нормування є: планування та забудова території; об’єкти будівництва, містобудування та архітектури; склад і зміст документації об’єктів будівництва, містобудування та архітектури.

На сьогодні в Україні діє 111 державних будівельних норм.

Протягом наступних п’яти років у Міністерстві розвитку громад та територій України планують актуалізувати нормативну базу відповідно до міжнародних методів нормування у будівництві із застосуванням параметричних вимог до об’єктів будівництва.

Перелік чинних ДБН розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті Мінрегіону за посиланням: https://bit.ly/2NV2U96.

Мінрегіон України

Новий навчальний курс про інклюзію «РАЗОМ»


Стан інклюзивної освіти в Україні поліпшується. Та досі лише 7% українських дітей з особливими освітніми потребами мають змогу навчатися в загальноосвітніх школах. Рівень інклюзії в Україні — найнижчий в Європі.

«Що ж, подумали ми, значить ще попрацюємо. Ми — це громадська спілка «Освіторія» та організація «Бачити серцем», а наша робота — прокачати професіоналів, які зможуть перевернути ситуацію з інклюзією в українській освіті!»

Запрошуємо вчителів інклюзивних класів, вихователів садочків, асистентів вчителів та дитини, корекційних психологів, соціальних педагогів, шкільні адміністрації, батьків та усіх-усіх небайдужих до теми інклюзії на наш новий навчальний курс «РАЗОМ»!

Детальніше про проєкт? Тисніть тут!

Тепер у ньому ще глибша теоретична частина, 100 годин унікальної практики, навички роботи з різними нозологіями, а головне — коло енергійних, натхненних та небайдужих однодумців.

Ми розширили курс до 6 модулів і зробили його максимально гнучким, відповідно до ваших запитів та потреб.

Програма курсу — тут!

Ми стартуємо 21 лютого. Чекаємо на ваші заявки до 31 січня. Давайте змінювати та змінюватися РАЗОМ!

Готові? Тоді поїхали реєструватися і змінювати ставлення до дітей з особливими освітніми потребами!

Готові реєструватися? Тисніть сюди

Спростити участь у виборчому процесі людей з інвалідністю та маломобільних груп населення

23 січня у Центральній виборчій комісії під головуванням члена Комісії Сергія Постівого відбулося чергове засідання робочої групи з питань забезпечення реалізації і захисту виборчих прав людей з інвалідністю. До складу цієї групи входять представники 12 громадських організацій (в т.ч. Національна Асамблея людей з інвалідністю України), а також – Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю та Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні.

Учасники заходу розглянули питання інклюзивності в контексті положень нещодавно ухваленого Виборчого кодексу. Головне завдання робочої групи на сьогоднішньому засіданні полягало у здійсненні аналізу чинних норм Кодексу в частині прав людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. А також – напрацюванні пропозиції щодо його вдосконалення.

Окрім того, під час засідання були обговорені пропозиції громадських організацій та експертного середовища щодо реалізації визначення «розумного пристосування у виборчому процесі», яке теж запроваджене в новому виборчому законодавстві.

Відтак, робоча група має узагальнити зазначені пропозиції та напрацювати дієвий механізм, щоб спростити участь у виборчому процесі зазначених категорій виборців. А в подальшому – підготувати Вимоги Комісії щодо розумного пристосування у виборчому процесі.

 

«Для Комісії дуже важлива співпраця з громадським сектором. А висловлені сьогодні членами робочої групи пропозиції та зауваження з питань, що обговорювалися, є цінними для використання в процесі розробки відповідних нормативних документів ЦВК», – наголосив за підсумками заходу Сергій Постівий.

За матеріалами ЦВК