СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Візміть участь в опитуванні для працівників з інвалідністю та працівників-батьків дітей з інвалідністю

За ініціативи Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю проводиться опитування для з’ясування важливості чинних на сьогодні гарантій, передбачених Кодексом законів про працю України, для працівників з інвалідністю та працівників-батьків дітей з інвалідністю.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів пропонує скасувати застарілий Кодекс законів про працю, прийнявши новий Закон «Про працю». За словами авторів законопроєкту метою його є встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових відносин, забезпечення реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців.

У разі прийняття нового Закону України«Про працю»:

для ociб з інвалідністю:
— скасовується право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший piк роботи на даному підприємстві за бажанням працівника (стаття 10 Закону України «Про відпустки»);
— скасовується право на щорічну відпустку за бажанням працівника в зручний для нього час (стаття 10 Закону України «Про відпустки»);
— скасовується щорічна додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно ( для осіб з інвалідністю ІІІ групи) (стаття 24 Закону України «Про відпустки»);
— скасовується право на обов’язковість розірвання на вимогу працюючої особи строкового трудового договору в paзi, якщо її хвороба або інвалідність перешкоджає виконанню нею роботи за договором (стаття 39 КЗОТУ);
— зменшується тривалість щорічної основної відустки (особам з інвалідністю I i ІІ груп на з 30 до 24 днів, а особам з інвалідністю III групи — з 26 до 24 днів) (стаття 6 Закону України «Про відпустки»);
— зменшується тривалість щорічної додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю з 60 до 30 днів щорічно (для oci6 з інвалідністю І та ІІ груп) (стаття 24 Закону України «Про відпустки»).

Для одиноких матерів, які мають дитину з інвалідністю, скасовується:
— заборона випробування при прийнятті на роботу (стаття 26 КЗОТУ);
— недопущення звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (стаття 184 КЗОТУ).

Для жінок, які мають дитину з інвалідністю, скасовується:
— заборона тимчасового переведення на іншу роботу (стаття 33 КЗОТУ);
— можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу за рахунок власних коштів на підприємствах i в організаціях (стаття 51 КЗОТУ);
— зобов’язання встановлювати на її прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень (стаття 56 КЗОТУ);
— залучення до надурочних робіт лише за її згодою (стаття 63 КЗОТУ);
— щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових i неробочих (стаття 182 1 КЗОТУ);
— щорічна додаткова без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів (стаття 24 Закону України «Про відпустки»);
— відпустка тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (до вісімнадцятирічного віку, якщо встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А”) (стаття 24 Закону України «Про відпустки;
— зобов’язання власника або уповноваженого ним органу у paзi необхідності видавати путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу (стаття 185 КЗОТУ).

Для працівників, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та за особою з інвалідністю I групи, скасовується:
— право на розірвання трудового договору у строк, про який вони просять (стаття 38 КЗОТУ);
— право спадкоємців на виплату грошової компенсації за невикористані дні додаткової
відпустки (стаття 83 КЗОТУ).

Для працівників, які мають повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, скасовується:
— право на грошову компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки (стаття 83 КЗОТУ);
— щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових i неробочих (стаття 182 1 КЗОТУ).

Якщо ви працівник з інвалідністю або працівник батьків дітей з інвалідністю — візміть участь в опитуванні. Перейдіть  за посиланням і дайте відповіді.

З текстом законопроєкту можна ознайомитись за посиланням.

Category: Новости