СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Порядок отримання санаторно-курортного лікування для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві

Фонд соціального страхування України (далі – Фонд), керуючись статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове  державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями), фінансує витрати на санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якщо таку потребу визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (ІПР).

Потерпілому, який став особою з інвалідністю, безоплатно  надається путівка для санаторно-курортного лікування, а також  компенсуються витрати на проїзд до санаторно-курортного закладу та назад.

У разі необхідності супроводу особи з інвалідністю до санаторно-курортного закладу, якщо така потреба визначена висновком МСЕК, Фонд фінансує витрати на перебування (проживання, харчування, витрати на проїзд) супроводжуючої особи на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю.

У санаторно-курортному закладі потерпілий, у разі необхідності, забезпечується спеціальним медичним доглядом та побутовим обслуговуванням, потребу в яких потерпілому визначено рішенням МСЕК.

На сьогоднішній день потерпілі мають можливість самостійно обрати санаторно-курортний заклад, розташований на території України, відповідно до медичних показань за профілем лікування. Список санаторно-курортних закладів за профілями лікування  оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування.

Порядок отримання санаторно-курортного лікування особами з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджено постановою правління Фонду соціального страхування  від 24.05.2017 № 33 (зі змінами від 12.12.2018).

Періодичність отримання санаторно-курортного лікування становить для потерпілих:

  • осіб з інвалідністю І групи щороку;
  • осіб з інвалідністю ІІ групи один раз на два роки або щороку, якщо це визначено ІПР;
  • осіб з інвалідністю ІІІ групи один раз на три роки, один раз на два або щороку, якщо це визначено ІПР.

Термін санаторно-курортного лікування потерпілих становить 24 доби (для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку — 45 діб, може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою).

Залежно від лікувально-діагностичних можливостей санаторно-курортного закладу, курсу та методик лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін санаторно-курортного лікування за письмовою заявою потерпілого може зменшуватись до 18 діб.

Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікування (за санаторно-курортною путівкою) потерпілі подають до органів Фонду такі документи:

1. Заяву встановленої форми.

2. Оригінал довідки  МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні.

3. Довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою  № 070/о (термін дії довідки не більше 12 місяців з дати видачі).

4. Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (ІПР) (за наявності).

5. Копію паспорта та ідентифікаційного коду потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.

Звертаємо увагу потерпілих, у яких настає право на санаторно-курортне лікування у 2020 році, на необхідність надання заяви та відповідних документів на забезпечення санаторно-курортними путівками до 01.11.2019.

Запрошуємо всіх потерпілих, які мають потребу в санаторно-курортному лікуванні та перебувають на обліку у відділенні, звертатися до  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.