"СФЕРА МИЛОСЕРДИЯ"

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА У 2018 РОЦІ

Окремі категорії громадян можуть розраховувати на отримання допомоги від держави (це так звана соціальна допомога різних видів). Кому, за яких умов і в яких розмірах може бути надана соціальна допомога, розповімо нижче.

ДОПОМОГА ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Підстава – Закон від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Допомога одиноким матерям безпосередньо залежить від середньомісячного доходу сім’ї. Цей показник обчислюється виходячи із сукупного доходу членів сім’ї з урахуванням усіх джерел надходжень протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім допомоги на дітей, над якими встановлена опіка або піклування).

ХТО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ СІМ’Ї ОДИНОКОЇ МАТЕРІ?

Членами сім’ї одинокої матері є вона сама та її діти. Доходи батьків одинокої матері та інших осіб, які спільно проживають з нею і дітьми в одному будинку/квартирі, не впливатимуть на середньомісячний дохід сім’ї одинокої матері.

ЯКІ НАДХОДЖЕННЯ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ’Ї ОДИНОКОЇ МАТЕРІ?

До сукупного доходу сім’ї одинокої матері не включаються:

 • грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і керівного складу, які безпосередньо беруть участь в АТО, на період її проведення. Тобто якщо таке забезпечення отримує сама одинока мати, ця сума не бере участі в розрахунку сукупного доходу її сім’ї;
 • соціальні виплати для одинокої матері і разова допомога при народженні дитини.

ЯК ВИЗНАЧИТИ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНИЙ ДОХІД, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ОДИНОКІЙ МАТЕРІ ОТРИМУВАТИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ НА ДІТЕЙ?

Сукупний дохід сім’ї за 6 місяців необхідно розділити на 6, а потім на кількість членів такої сім’ї.

Соціальна виплата для одиноких матерів становить 100 % прожиткового мінімуму (далі – ПМ) на дитину відповідного віку. Тому отриманий після ділення дохід необхідно порівняти з відповідним ПМ. Якщо в результаті порівняння середньомісячний дохід на кожну дитину виявиться:

 • вище за відповідний ПМ – то соцвиплати на дітей такій одинокій матері не належать;
 • нижче за відповідний ПМ – тоді одинокій матері буде призначена соціальна виплата на дітей у розмірі різниці між ПМ на дитину відповідного віку і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.

Зверніть увагу! Дітьми одинокої матери вважаються не тільки діти віком до 18 років, але й діти віком до 23 років, які вчаться на денній формі навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації та не мають власної сім’ї. Середньомісячний дохід за дітями віком від 18 до 23 років необхідно порівнювати з прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

Таким чином, отримання соцдопомоги залежить від результату порівняння середньомісячного доходу члена сім’ї з розміром конкретного ПМ. Іншими словами, одинока мати може отримувати соцвиплати на всіх своїх дітей або тільки на одного (декілька) чи взагалі не отримувати допомогу від держави.

ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Підстава – постанова КМУ від 22.02.06 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме».

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років кожні 6 місяців з моменту подання заяви з усіма необхідними документами. Розмір допомоги дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців (див. табл. 1).

Таблиця 1
(грн.)

Вік дитини Сума допомоги
З 01.01.18 р. З 01.07.18 р. З 01.12.18 р.
1 2 3 4
До 6 років 746,00 779,50 813,00
Від 6 до 18 років 930,00 972,00 1 013,50

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ІНВАЛІДАМ І ПЕНСІОНЕРАМ

Підстава:

 • Закон від 19.06.03 р. № 966-IV «Про соціальні послуги»;
 • Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений постановою КМУ від 29.04.04 р. № 558 (далі – Порядок № 588).

Чинним Порядком № 588 передбачено такі розміри компенсаційних виплат (див. табл. 2):

Таблиця 2
(грн.)

Вид і розмір компенсації Сума виплати
З 01.01.18 р. З 01.07.18 р. З 01.12.18 р.
1 2 3 4
Компенсація за соціальні послуги, які надаються людині з інвалідністю 1-ї групи (15 % ПМ) 264,30 276,15 288,15
Компенсація за соціальні послуги, які надаться людині з інвалідністю 2-ї групи, престарілим особам віком від 80 років і дітям-людини з інвалідністюм (10 % ПМ) 176,20 184,10 192,10
Компенсація за послуги, які надаються людини з інвалідністюм 3-ї групи та особам, які потребують догляду (7 % ПМ) 123,34 128,87 134,47

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ

Підстава – Закон від 18.05.04 р. № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі – Закон № 1727).

Право на таку державну соціальну допомогу мають:

 • дитина померлого годувальника (у т. ч. народжена до закінчення 10 місяців з дня смерті годувальника), яка на день смерті не мала страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю 3-ї групи;
 • особа, яка досягла 65 років і не має права на отримання пенсії згідно із законом;
 • одинока особа, яка не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом її утримувати;
 • жінки 1960 року народження і старше після досягнення ними відповідного віку, установленого ст. 1 Закону № 1727.

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, наведений у табл. 3.

Таблиця 3
(грн.)

Вид і розмір допомоги Сума допомоги
З 01.01.18 р. З 01.07.18 р. З 01.12.18 р.
1 2 3 4
Інваліди 1-ї групи; жінки, яким присвоєне звання «Мати-героїня»; на одну дитину померлого годувальника (100 % ПМ для непрацездатних осіб) 1 373,00 1 435,00 1 497,00
На двох дітей померлого годувальника (120 % ПМ для непрацездатних осіб) 1 647,60 1 722,00 1 796,40
На трьох і більше дітей померлого годувальника (150 % ПМ для непрацездатних осіб) 2 059,50 2 152,50 2 245,50
Жінкам 1960 р. н. і старше, які досягли віку, установленого ст. 1 Закону № 1727 (30 % ПМ для непрацездатних осіб) 411,90 430,50 449,10

ВИПЛАТИ ПО БЕЗРОБІТТЮ

Підстава – Закон від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон № 1533).

Для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передують установленню статусу безробітного, становить не менше 6 місяців, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках від їх середнього заробітку. Розмір допомоги залежить від страхового стажу, але не повинен бути меншим від мінімального розміру, установленого постановою правління ФСС на випадок безробіття від 19.01.17 р. № 132 (діє з 07.03.17 р.).

Мінімальна допомога по безробіттю встановлена в розмірі 544 грн. – для осіб, у яких є менше 6 календарних місяців(далі – к. м.) страхового стажу з 12 к. м., що передують отриманню статусу безробітного.

Розмір допомоги встановлений у сумі 1 280 грн. – для осіб, у яких протягом 12 к. м., що передують отриманню статусу безробітного, страховий стаж становить більше 6 календарних місяців. При цьому безробітному виплачується певний відсоток від зазначеної суми (відсоток поступово збільшується). Так, при стажі:

 • до 2 років – виплачується 50 % від установленої суми;
 • від 2 до 6 років – 55 %;
 • від 6 до 10 років – 60 %;
 • понад 10 років – 70 %.

Крім того, розмір допомоги по безробіттю залежить і від тривалості періоду безробіття. Так, допомога виплачується у відсотках від її встановленого розміру (відсоток поступово зменшується):

 • перші 90 календарних днів (далі – к. д.) – 100 %;
 • від 91 до 180 к. д. – 80 %;

понад 180 к. д. – 70 %.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 ПМ для працездатних осіб (див. табл. 4):

Таблиця 4
(грн.)

Максимальний розмір допомоги по безробіттю
З 01.01.18 р. З 01.07.18 р. З 01.12.18 р.
1 2 3
7 048 7 364 7 684

 

Джерело: «Баланс» № 9, від 01.02.18 р.

Category: Новости