СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Питання пільгового оподаткування підприємств громадських організацій інвалідів врегульовано

Підприємства громадських організацій інвалідів, які раніше працювали за пільговим оподаткуванням і мають на це підстави зараз, працюватимуть так і надалі. Про це сказав директор Фонду соціального захисту інвалідів Ігор Забокрицький за результатами зустрічі представників Мінсоцполітики з керівниками таких підприємств.

«На сьогодні вже розпочато процедуру надання таких пільг. Зокрема, підприємства Дніпропетровської області вже пройшли погодження в обласній адміністрації. Аналогічна ситуація і в інших регіонах. Тому підприємства громадських організацій інвалідів, які раніше працювали на умовах пільгового оподаткування та мають на це підстави зараз, працюватимуть так і надалі», — сказав він.

Ігор Забокрицький відзначив, за новим Порядком надання пільг, що затверджений Кабінетом Міністрів 17 липня, на такому підприємстві серед працівників має бути не менше половини інвалідів, а розмір фонду оплати праці інвалідів повинен бути не менше ніж 25% загальної суми витрат на оплату праці. «Після погодження з Міністерством доходів і зборів Міністерство соціальної політики надає таким підприємствам право на пільгове оподаткування за 2-й та 3-й квартали цього року. Сьогодні докладаються усі зусилля, щоб усі підприємства інвалідів змогли скористатися цим правом, адже це суттєво вплине на конкурентоспроможність продукції, яку вони випускають», — сказав він.

Ігор Забокрицький нагадав, що за ініціативи Міністра соціальної політики України Наталії Королевської було підготовлено проект постанови КМУ щодо перегляду принципів підтримки підприємств інвалідів. «Зокрема, пропонується, щоб центральні органи виконавчої влади та облдержадміністрації закуповували товари, роботи та послуги у підприємств та організацій УТОГу та УТОСу, якщо їхня вартість є меншою за інші пропозиції. Крім того, було запропоновано Міндоходів спільно з Мінфіном вивчити можливість продовжити з 1 січня 2015 року здійснення оподаткування таких підприємств за нульовою ставкою ПДВ», — сказав він, зазначивши, що цей проект знаходиться на погодженні інших центральних органів виконавчої влади.

Крім того, під час зустрічі керівники підприємств громадських організацій інвалідів передали до Мінсоцполітики власні пропозиції щодо поліпшення співпраці та змін до законодавства.

Мінсоцполітики України

Кабмин передал Минсоцполитики право предоставлять дотации и льготы за рабочие места для инвалидов

Кабмин постановлением от 17.07.2013 г. № 518 внес изменения в ряд своих постановлений, урегулировав таким образом порядок предоставления льгот по налогообложению предприятиям и организациям общественных организаций инвалидов.

Исходя из положений документа, КМУ наделил Минсоцполитики правом принимать решение о предоставлении дотаций и налоговых льгот предприятиям, трудоустраивающим инвалидов, за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов. Напомним, что ранее таким правом наделялись региональные комиссии по вопросам деятельности предприятий и общественных организаций инвалидов в АР Крым, областях, Киеве и Севастополе.

В частности, изменения внесены в следующие акты:

1. В Порядке предоставления дотации работодателю за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов на создание специальных рабочих мест для инвалидов, зарегистрированных в Государственной службе занятости, обозначено, что:

а) в случае обращения за предоставлением дотации предприятий, организаций общественных организаций инвалидов территориальное отделение Фонда подает документы и сведения, указанные в нормах Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты их поступления областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, Минсоцполитики АРК для принятия решения и направления Минсоцполитики заключения-предложения о предоставлении или отказе в предоставлении предприятиям, организациям общественных организаций инвалидов дотации;

б) областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Минсоцполитики АРК в течение трех рабочих дней уведомляют территориальное отделение Фонда о принятом решении и направляют Минсоцполитики заключение-предложение, а также документы предприятий, организаций общественных организаций инвалидов;

в) Минсоцполитики по результатам рассмотрения документов работодателя в течение десяти рабочих дней принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении дотации работодателю и уведомляет об этом в письменном виде работодателя, Государственную службу занятости, Фонд.

2. В Порядке использования суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов, поступивших в государственный бюджет, определено, что областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Минсоцполитики АРК принимают решение о целесообразности предоставления или отказа в предоставлении предприятию, организации общественной организации инвалидов финансовой помощи на возвратной/безвозвратной основе и целевой ссуды. Решение оформляется в виде заключения-предложения, которое отправляется Минсоцполитики.

3. В новой редакции изложен Порядок предоставления разрешения на право пользования льготами по налогообложению для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов.

Таким образом, полномочия Комиссии по определению целесообразности предоставления государственной помощи предприятиям и организациям общественных организаций инвалидов (в виде льгот по налогообложению, возвратной и безвозвратной финансовой помощи, займов, дотаций и т. д.) возложены на Минсоцполитики, а также областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации, Минсоцполитики АРК.

При этом Правительство сохранило срок подачи документов на получение дотации — в течение пяти дней с момента создания рабочего места для инвалидов. Пакет документов, как и прежде, подается в местные администрации, которые затем в течение трех дней направляют свои заключения в Минсоцполитики.

Сайт «ЮРЛИГА»